top of page
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
OnDemandViet_logo_black.png
SURVEY_CAMPAIGN_LANDING PAGE.jpg
SURVEY_CAMPAIGN_CAROUSEL ADS_1_1200x1200.jpg
1. Đăng ký bằng Tên Họ, Email và Số Điện Thoại 
2. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng và không chia sẽ cho đối tác khác. ​
SURVEY_CAMPAIGN_CAROUSEL ADS_2_1200x1200.jpg
1. Trả lời 40 câu hỏi bằng tiếng Việt, nhanh & dễ dàng  
2. Trả lời theo ý của bạn, dựa trên các ý thích cá nhân ​
SURVEY_CAMPAIGN_CAROUSEL ADS_3_1200x1200.jpg
1. Nhấp gửi Khảo Sát sau khi hoàn tất các câu hỏi 
2. Tiêu chí đạt là khi bạn nhận được email phản hồi và sát nhận dã nhận được đăng ký khảo sát từ chúng tôi. ​
SURVEY_CAMPAIGN_CAROUSEL ADS_4_1200x1200.jpg
socia2.png
app stores png.png
google tv_edited.jpg
GIỮ LIÊN LẠC +1 (855) 910 0922   
help@ondemandviet.com

© 2012-2020 ODK Media, Inc.

bottom of page